onsdag 10 februari 2010

Support our troops

Hegemoni. Ett tillstånd där en dominerande grupp utövar makt över underordnade grupper genom att få den egna världsbilden att framstå som självklar, som ett uttryck för sakernas normala beskaffenhet.
I Expressen uppmanas vi att stötta svenskarna i Afghanistan genom att köpa Gula bandet. Samma patriotiska symbol som alltsedan Gulfkriget fått signalera stöd till amerikanska soldater i krigsoperationer utomlands. Support our troops.
Krigsveteraner är en självklar ingrediens i filmer och böcker. Nu finns de också i den svenska vardagen. Liksom unga män som fraktas hem i kistor.
Så har Sverige tagit ytterligare ett litet steg på vägen till att bli en normal krigförande stat i den globala maktordningen. Och som alltid när avgörade förändringar äger rum sker det steg för steg, genom små betydelseförskjutningar, utan demokratisk debatt. Tills den som motsätter sig framstår som verklighetsfrämmande.
Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar