torsdag 30 juni 2011

Första recensionen!

Hennes välskrivna bok om Stella Kleve blir därigenom ett porträtt som inte bara ger kunskap om ett nästan bortglömt författarskap utan också väcker nyfikenhet på ett livsöde. Mathilda Kruse tog studenten och var en av de allra första kvinnorna som läste vid universitet i Sverige, i Lund. Hon vågade göra skandal som ung författare, som gift och senare fattig änka gjorde hon något helt annat av sin talang, debuten förgjorde henne, herrgårdsromanerna försörjde henne.
Mathilda Mallings sena karriär har både lagt en skugga över och stått i skuggan av Stella Kleves djärva insats, men Ann Lingebrandt visar att den unga kvinnans frimod och den mogna kvinnans praktiska självmedvetenhet är två sidor av samma personlighet.
Ingrid Elam skriver idag om min bok i Helsingborgs Dagblad! Här kan man läsa hela recensionen.
Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar