fredag 13 juli 2012

Det europeiska fortifikationssystemets anatomi

Somliga murar byggs för att ingen ska slippa ut, andra för att ingen ska slippa in. Gränsen är i båda fallen ett åtminstone i bildlig mening minerat område, en förtätad icke-plats där makt utövas genom att skillnader upprättas och tillhörighet bestäms.
Kring det europeiska integrationsprojektets gränser byggs för närvarande en mur så imposant att den fått öknamnet Fort Europa. I reportageboken Fortets murar företar Björn Hedlund en inträngande undersökning av fortifikationssystemets anatomi. Han besöker de yttre befästningsverken Melilla och Patras, bålverk vid Medelhavet mot söderns och österns befarade barbarinvasioner. Han tar sig till Migrationsverkets förvar i Märsta, en av unionens inre försvarsställningar, en anstalt av det tröstlösa slaget där människor ”hanteras” i väntan på utvisning.

Läs resten av min recension här.

Johan


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar