lördag 31 maj 2014

Leva gott, leva rätt

”Det här riskerar att bli en freakshow, det kanske man inte tänker på. Det man har i huvudet är att man vill göra en insats och dela ut mat, men risken är att man förvandlar en plats till ett zoo.”
Så motiverade en tjänsteman på Trafikkontoret häromveckan beslutet att stoppa Soppkök Stockholms utdelning av gratis mat till hemlösa på Medborgarplatsen. Hemlöshet hänger ihop med blandmissbruk och psykisk sjukdom, och sådant hör inte hemma i stadsbilden, resonerade Trafikkontoret: ”Det är inte önskvärt ur stadens synpunkt att skapa träffpunkter för människor med särskild problematik på allmän plats och i synnerhet inte på stadens centrala torg.”
Efter en proteststorm fick soppköket tillbaka sitt tillstånd, men kanske borde det också sättas upp bord med utdelning av gratis exemplar av Ann Heberleins nya bok Etik till kommunala tjänstemän?

Här skriver jag om Ann Heberleins introduktionsbok till etiken.

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar