måndag 5 oktober 2015

Världens svartnade brandhärd

Mankell utvinner tragik och komik ur avfolkningsbygdens gestalter och miljöer, där rostande järnpållar går ihop med ”unkna gammalmanstankar” och en allt djupare tystnad. Samtidigt kan den tveksamme hjälten på typiskt mankellvis få oss att tro en smula på den skröpliga människan.
Läs här min recension av Henning Mankells sista roman, "Svenska gummistövlar".

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar