lördag 21 november 2015

Baggböleri och annat

Strax utanför Umeå ligger den skinande vita Baggböle herrgård, numera ett idylliskt utflyktsmål. Att namnet klingar bekant även på riksnivå är däremot en solkig historia: olaglig avverkning av kronoskog gav upphov till begreppet baggböleri, som senare kom att syfta också på hur skogsbolagen lurade av bönderna timmer och mark för struntsummor.
Det står en strid om makten och skogen i Freke Räihäs nya diktsamling med titeln ”Baggböleri”.
Här en kort recension av "Baggböleri". Här kan man läsa en notis om punkter i arabisk poesi, och här om när macho alfahannar bir feminister.

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar