söndag 29 januari 2017

En brygga över tiden

Nu vidgar han återigen perspektivet och färdas i tid och rum för att summera den bristfälliga mänskliga värld han kallar skapelsen. Temat har sysselsatt honom förr: en urvalsvolym dikter sammanställd på 80-talet fick titeln ”Den motsträviga skapelsen”. I den nya boken är denna snarare än motsträvig ofullbordad – genom diktsamlingen löper en tanke att skapelsen ännu inte är färdig, ett jobb som det åligger oss att slutföra. ”Och det är er den hoppas på”, heter det uppfordrande i inledningsdikten, i en annan: ”Den är full av spår som väntar på steg, / banor för tankar som inte tänkts ut.”
Desto mer fullfjädrade är Espmarks dikter.

Här skriver jag om Kjell Espmarks nya diktsamling "Skapelsen".

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar