måndag 26 februari 2018

Karin Boyes namnlösa under

Kanske är ”Kris” det litterära verk där vi tydligast möter den mångfacetterade Boye: den orädda debattören, formexperimenterande modernisten, nietzscheanska upprorsmakaren, engagerade socialisten, lesbiska pionjären. Men förstås också den sensibla poeten, som blåser lyriskt liv i varje mening.
Om den centrala troskonflikten känns rätt främmande för vår tid är romanen desto mer levande som skildring av en ung människas tvivel, självförakt och revoltvilja – och den omvälvande känslan av nyskapelsens under. Det är fråga om mer än en själslig kris: genom Malins inre konflikter speglas också ett samhälle på väg att omstöpas, där gamla värden bryts mot nya och den konventionella plikten utmanas av den individuella lusten.


Min essä om Karin Boyes roman "Kris" kan man läsa här
Ann


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar