fredag 5 juni 2009

Sverige, moder! Bliv vår strid, vår ro...

Johan Gustaf Sandberg: Gustav Vasas intåg i Stockholm

Trots politiska försök att i den globala likriktningens namn inympa en "syttende mai"- eller "fourth of july"-känsla i den svenska folksjälen - enligt devisen att alla folk har rätt och kanske också skyldighet till om inte självständighet så åtminstone en dag av gemensamhetsskapande chauvinism - har sjätte juni aldrig blivit stort mer än en allmän flaggviftardag på Skansen. Typiskt svenskt måste det väl annars sägas vara att det är valfritt vad vi egentligen firar. Den kulturkonservative nationalisten dricker Gustav Vasas skål medan den liberale författningspatrioten istället uppmärksammar 1809 års (visserligen skäligen odemokratiska) regeringsform. Den som har svårt att uppbåda entusiasm för vare sig det ena eller det andra får dra på sig den mentala svenska dräkten uteslutande för att det är kvaldag i fotboll.

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar