måndag 31 augusti 2009

Hellenistisk megalomani

Några av de mest imponerande lämningarna från hellenistisk tid finns på Turkiets västkust. Priene är en hel ruinstad från 300-talet f. Kr, vackert belägen på sluttningen av berget Mykale. Stenlagda gator med ännu synliga vattenledningar av keramik. Athenatemplets stolta joniska pelare. Agorans sammanfallna butiker. Rådsförsamlingens intakta sittplatser av sten. Den välbevarade teatern, där man inte behöver anstränga fantasin över hövan för att höra Elektras klagan eka från orchestran.


I närbelägna Didyma fanns ett berömt Apollonorakel. Alexander den store använde det effektivt i sin politiska propaganda. Oraklet förutspådde segern vid Issos och tillkännagav att världserövraren var son av Zeus. Ett sådant orakel måste förstås ha ett Apollontempel som överträffade alla andra i storlek och prakt. Bygget påbörjades i en skala som skulle fått Albert Speer att kippa efter andan, men slutfördes aldrig. Idag står det som en påminnelse om att vad våldet skapar visserligen är vanskligt och kort - men att det ibland också äger en bestående skönhet.

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar