fredag 9 oktober 2009

Politikens riter

Dödsbäddarna
Ur Fransisco Goyas Los Desastres de la Guerra

Politik handlar lika mycket om fiktion som om verklighet. Eller rättare sagt så är symbolhandlingarna en del av den politiska verkligheten. En amerikansk presidentinstallation är en symbolhandling, nästan en statlig religiös ceremoni, och till den hör retoriska fraser som kan förtrolla en värld. Utdelandet av Nobels fredspris är en politisk symbolhandling, en modern rit, kanske rentav en besvärjelse mot krigets gudar.
Fast bakom symbolhandlingarna finns en verklighet. I den verkligheten förs krig av maktpolitiska orsaker. I den verkligheten sitter människor bakom galler utan att anklagas för något brott. Bomber fälls som lemlästar och dödar civila. Enligt politikens symbolvärld är de "collateral damage", en lätt vägande post i krigets balansräkning. När USA:s Commander-in-Chief, innehavare av världens största arsenal av massförstörelsevapen, med ett sannolikt välkomponerat tacktal tar emot sitt fredspris kommer de knappast att tillåtas störa den högstämda ritualen.

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar