söndag 22 november 2009

Stoftkorn i vinden

"Coastal Scene", Théo van Rysselberghe


Att säga att de är många är att säga för lite.
Ju starkare mikroskop,
desto idogare och noggrannare mångfaldigas de.

De har inte ens ett riktigt innanmäte.
De känner inte kön, barndom, ålderdom.
Kanske vet de inte ens om de finns - eller inte finns.
Och ändå bestämmer de om liv och död för oss.

Somliga stelnar i stundens stillhet,
fast ingen vet vad en stund är för dem.
Eftersom de är som pulver
är kanske även varandet
för dem pulvriserat

Ett stoftkorn i vinden är bredvid dem en meteor
ur djupaste kosmos
och ett fingeravtryck en vidsträckt labyrint
där de kan samlas
till sina döva parader,
sina blinda iliader och upanishader.

Ur dikten "Mikrokosmos", översatt av Anders
Bodegård

Jag skriver om Wislawa Szymborskas nya diktsamling Här.
Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar