måndag 9 februari 2015

Under odjurets skinn

Ett frihetsdrama som slutar i tvångströja. Så skulle man kunna sammanfatta de två bastanta brevvolymer som utgör tionde bandet av Friedrich Nietzsches Samlade skrifter.   
I det första brevet till modern är ”lydiga Fritz” inte sex år fyllda. I de sista megalomana depescherna till vännerna och fienderna knappt fyrtio år senare har filosofen vid det psykiska sammanbrottets gräns iklätt sig Dionysos gudomliga gestalt. Däremellan ligger ett liv som är lika mycket en ensamhetens tragedi som en skapandets triumf. 
Läs här resten av min recension av Friedrich Nietzsches Brev i urval

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar