söndag 6 maj 2012

Bildlig ande

Andrej Rubljov: Den gammaltestamentliga Treenigheten

Sekulariseringen till trots lever det heliga och frodas, och hittar man det inte i kyrkan kan det bero på att det flugit sin kos från sakristian och flyttat in på konsthallen. Där, i bilder och installationer laddade av historia och närvaro, pågår ännu det gamla trolleritricket att förvandla ande till kött, och i benådade ögonblick kan man känna en fläkt av det outsägliga i en sublim rysning.
Följdriktigt har konstvetaren ersatt teologen som uttolkare av de heliga mysterierna, och dispyterna om treenigheten och inkarnationen har fått lämna plats åt kulturteorins inte mindre spetsfundiga diskurser. I den infallsrika essäsamlingen Helig, helig är bilden gör idéhistorikern och konstteoretikern Tom Sandqvist lärda och ibland halsbrytande nedslag i det heligas bildliga manifestationer, från Veronikas svetteduk till Bill Violas videoinstallationer.  
Läs resten av min recension här

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar