tisdag 7 april 2009

Det röda bonusskynket

Säga vad man vill om marknadens girighet och den groteska (själv)överskattningen av vd:ars och styrelseproffs värde. Men hela debatten om bonusar har en tendens att skyla över en betydligt viktigare fråga, som det knappt längre finns ett språk för i offentligheten. Nämligen att samhället som kollektiv frånhänt sig all makt över de ekonomiska besluten, trots att dessa så uppenbart är en gemensam samhällelig angelägenhet. Så döljs en potentiellt stor och ohanterlig folklig förtrytelse bakom en liten och hanterlig. Och allt kan i grunden fortsätta i de gamla nyliberala hjulspåren.
Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar