lördag 29 januari 2011

Kunskapsmarknaden

Benozzo Gozzoli, Skolan i Tagaste, detalj av fresk i Sant Agostino, San Gimignano
(1464-65)
I skolans löpandebandenhet är eleverna råvaran, läraren en strikt övervakad kontrollant och anställningsbara individer den standardiserade slutprodukten. Eller så är skolan ett marknadsstånd med eleverna som blaserade kunder och läraren – kuschad eller coachad – i rollen som tjänstvillig säljare av kunskapens äpplen och päron.
Läs här resten av min recension av "Hets!", Sven-Eric Liedmans resonerande stridsskrift mot den rådande skolideologin. Och läs boken, så får ni bland annat veta att "överutbildning" - förhållandet att folk har mer utbildning än de har bruk för i arbetslivet - enligt en statlig utredning är en tillväxthämmande faktor, att en av de nyckelkompetenser som skolan enligt EU ska lära ut är "företagaranda" och att de humanistiska ämnena enligt en proposition från regeringen ska ha som sin särskilda uppgift att undersöka "förutsättningar för tillväxt".

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar