måndag 23 mars 2009

Sprakande, svidande, svärtat

Varannan vecka står jag för boktipseriet i HD:s helgbilaga. Eftersom det blev ett så fint tema den här gången - tre vackra böcker med kvinnliga poeter från början av förra seklet - så kan jag inte låta bli att publicera helgens tips också här. Håll till godo:
Sprakande dikter
DIKTER & PORTRÄTT
Else Lasker-Schüler
Översättning Peter Handberg
Ersatz
Den tyska expressionismens egensinniga drottning Else Lasker-Schüler (1869-1945) levde som en luffare men skrev poesi som sprakade av färgstarka bilder och flammande lidelser – Edith Södergran hette en av hennes lärjungar. I den första urvalsvolymen på svenska kan man ta del av hennes överdådiga, stormande sinnliga dikter, fyllda av himmelsblå längtan, brinnande blod och irrande hjärtan: "Men du kom aldrig med aftonen – / ...Jag stod där i gyllene skor."Svidande dikter
DIKTER
Anna Achmatova
Översättning Barbara Lönnqvist
Lind & Co
Från en elegisk kärleksdiktare förvandlades Anna Achmatova (1889-1966) av den sovjetiska terrorn till tidsvittne och begråterska, en uttolkare av ett folks sorg och hela det blodiga nittonhundratalets smärta. I detta smakfulla urval i en vacker liten utgåva hittar man några av de tidiga stämningsrika dikterna men framförallt hennes senare bittert svidande poesi som ger röst åt terrorns alla tystade offer: ”Inför denna sorg sänker sig bergen / och den stora floden stannar upp"Svärtade dikter
GNISTOR I ASKAN
Marie Under
Översättning Enel Melberg
ellerströms

I Estland är Marie Under (1883-1980) en nationell ikon, i Sverige, där hon levde i landsflykt i över 35 år, är hon så gott som okänd. Urvalet i "Gnistor i askan" spänner över fem decennier, från skirt sensuella sonetter och uråldrigt klingande folkballader, över Första världskrigets svärtade expressionism till det avklarnade mörkret i de sena exildikterna: "Svart vind, svart vind. En isängels angrepp./Dess skugga brinner på min skuldra."

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar