tisdag 29 april 2014

Revolutionshistoria utan romantik

Från Tahrir till Majdan har den ostyriga folkmassan på nytt blivit en kraft att räkna med i politiken. Så vad skiljer en revolution från andra slags maktomkastningar, och finns det ett gemensamt mönster bakom de folkresningar som genom seklerna format vår värld?
Historikern Håkan Arvidsson gör i Europas revolutioner ett försök att knyta samman den radikala säcken. Kortfattat kan man säga att han karaktäriserar en revolution som en våldsam politisk omvälvning med folkligt deltagande och utopiska ambitioner, på ett eller annat sätt framsprungen ur moderniseringens tryckkokare.
Läs här min recension av Håkan Arvidssons Europas revolutioner.

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar