torsdag 27 mars 2014

Loes litterära hämnd

Det är förstås jag som är måltavlan: en lyrikkritiker med en och annan taskig sågning på samvetet. Är det alltså läge för uppläxning eller bara underhållning i Erlend Loes nya roman?
Inventering handlar om en poet som löper amok efter några elaka avfärdanden för mycket. Nina Faber har alltid verkat i marginalen, och med tiden drivit allt längre ut i den. Efter en del dystra år med lite uppmärksamhet men mycket alkohol är det dags för comeback. Förläggaren är övertygad om att de impressionistiska variationerna i nya boken "Bosporen" är det bästa hon skrivit, men litteraturklimatet har hårdnat och kritikerna visar ingen pardon.

Här skriver jag om Inventering.

Ann

tisdag 25 mars 2014

Varthän samhällsskutan barkar

Staten och kapitalet sitter ju i samma båt – men vem som håller i rodret har växlat med konjunkturerna. Under efterkrigstidens rekordår satt kapitalet still i båten, tyglat av den sociala ingenjörskonstens knopar. Idag navigerar finanskapitalet över det stormande krishavet med allt lättare demokratisk barlast.     

Här finns hela min recension av Wolfgang Streecks bok Köpt tid - den demokratiska kapitalismens uppskjutna kris.

Johan

söndag 23 mars 2014

Umeå 2014


Jag åkte till Umeå. Det blev en text. Här finns den.

Ann

måndag 17 mars 2014

Ord i brand

"JAG SÄTTER ELD PÅ ORDEN", skriver Yahya Hassan. Och det har han sannerligen gjort. Den 18-årige poeten har antänt i stort sett hela Danmark med sin debutdiktsamling som tryckts i makalösa 100 000 exemplar. Å ena sidan hyllningar och litteraturpriser, å andra sidan dödshot, överfall och anmälningar för rasism. En poet som säljer bättre än deckarförfattarna och tvingas ha livvakt – vem hade trott det för bara ett halvår sedan?
Så vad är då grejen med Yahya Hassans dikter?

Tidigare har jag skrivit om Yahya Hassans dikter i Lyrikvännen, nu recenserar jag den svenska översättningen här.

Ann

söndag 16 mars 2014

I kattmask

Leonor Fini i kattmask, foto av André Ostier, ca 1948

torsdag 13 mars 2014

Sjónska syner

När den isländske författaren Steinar Bragi besökte Malmö nyligen klagade han över att kollegorna i hemlandet trots alla samhälleliga omvälvningar bara fortsätter skriva naturlyrik. Jag antar att det inte var Sjón han syftade på.
 Här skriver jag om Sjóns poesi.

Ann

onsdag 12 mars 2014

fredag 7 mars 2014

Sköra stämningar från förlorad värld

Ivan Bunins stämningsmättade prosa – belyst av månsken, uppfylld av näktergalsång, tryfferad med svårmod av det bitterljuva slaget – måste ha framstått som lätt antikverad redan när han som förste ryss belönades med Nobelpriset i litteratur 1933. Ändå har den visat sig stå emot tidens tand bättre än åtskillig diktning som tjurrusat mot framtiden.      
Läs här resten av min recension av Ivan Bunins roman Arsenjevs liv.

Johan

torsdag 6 mars 2014

Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma

Vladimir Putin sägs leva i en annan värld. Vad för slags värld är det han lever i? Det är en värld där politiken styrs av strategiska intressen. Där lögnen ibland är ändamålsenligare än sanningen. Där kriser utnyttjas för att flytta fram den egna maktpositionen. Där militära operationer och ekonomisk utpressning är användbara politiska medel. Där folkrätt och staters suveränitet är tänjbara begrepp. – Kort sagt en värld som styrs av en stormaktpolitisk logik. Är det inte samma bistra värld vi själva lever i sedan EU blivit en maktspelare i det nya kalla kriget?   

Johan

Man har det inte skönare än man gör sig

söndag 2 mars 2014

Mellan pärmarna

Henriette Ronner-Knip, Wise cat, 1904

lördag 1 mars 2014

Sorgesång med episk vingbredd

Det fanns sovjetiska författare som hämtade sin poetiska inspiration ur den senaste femårsplanen. Fast när jag läser Abdi Zjamil Nurpeisovs romantrilogi Blod och svett, en socialrealistisk klassiker från Kazakstan som 1974 belönades med Statspriset, kommer mina förutfattade meningar på skam.
Läs resten av min recension här.
Johan