torsdag 6 mars 2014

Jag bor i en annan värld men du bor ju i samma

Vladimir Putin sägs leva i en annan värld. Vad för slags värld är det han lever i? Det är en värld där politiken styrs av strategiska intressen. Där lögnen ibland är ändamålsenligare än sanningen. Där kriser utnyttjas för att flytta fram den egna maktpositionen. Där militära operationer och ekonomisk utpressning är användbara politiska medel. Där folkrätt och staters suveränitet är tänjbara begrepp. – Kort sagt en värld som styrs av en stormaktpolitisk logik. Är det inte samma bistra värld vi själva lever i sedan EU blivit en maktspelare i det nya kalla kriget?   

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar