måndag 15 januari 2018

Forntidens postmodernister?

Protagoras
"Alla sakers mått är människan" - en sliten fras från demokratins barndom, men vad betyder den egentligen? 
Läs här min krönika om sofisterna.

Johan

söndag 14 januari 2018

Värmande sånger från Tjuvasjien

Eva Lisina föddes 1939 i republiken Tjuvasjien i en by där nästan inga män skulle komma att återvända från kriget. Det är denna barndomsvärld hon ger liv åt i sina berättelser, där kvinnorna sliter på de magra åkrarna, där barn måste göra vuxnas arbete, där en pojke som inte är blek av svält är en främmande syn.
I ”Sånger från nedre Tjuvasjien” presenteras hennes författarskap för första gången i större format på svenska, i en brokig, eller om man så vill generös, volym.
Här skriver jag om den fina samlingen med Eva Lisinas texter.

Ann

Tyngdlöshetens löfte

Att finlandssvenska Moliis-Mellberg, bosatt i Malmö, var ett namn att lägga på minnet stod klart redan i den hyllade debuten med den likaledes kortfattade titeln ”A”. Också där dök hon ned i det blå i ett porträtt av oceanografen Cousteau som drömde om att andas med gälar. Det mytiska anslaget, det nedkokade berättandet, viljan att överskrida den mänskliga kroppens gränser och bli ett med elementen återkommer i ”7”.

Jag recenserar Moliis-Mellbergs diktsamling 7, här.

Ann