söndag 22 juni 2014

Lissabon dröjer

"Hela denna stad andas avsked. Europas yttersta rand, den första världens sista strand, där den anfrätta kontinenten sakta sänker sig ned i havet, flyter bort, in i den stora dimman som oceanen i dag påminner om. Denna stad hör inte till den dag som är, det är tidigare här eftersom det är senare. Det banala nuet har inte grytt ännu, Lissabon dröjer. Det måste vara ordet, staden drar ut på avskedet, här tar Europa avsked av sig självt. Dröjande sånger, saktmodigt förfall, stor skönhet."
 
Ur "Följande historia" av Cees Nooteboom (översättning Ingrid Wikén Bonde)
  


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar