torsdag 12 november 2015

SR Lyrikpris

Juryn. Foto: Stina Gullander
Snart är det dags att tillkännage vem som får priset för årets diktsamling 2015, det meddelas på en ceremoni på Radiohuset 18 november. Jag är stolt medlem i juryn!

Så här ser nomineringarna ut:

Carolina Thorells ”Jungfrukällorna” har nomineras för att den låter myten bli en ledsagare i vardagen i en drömsk och på samma gång kristallklar sorgebok. Poeten söker sig till språkets källor för att gestalta vad det innebär att vara människa och initierar ett mångbottnat samtal i dödens skuggor. Av blixtrande fragment skapas en helhetskomposition såväl grafiskt som klangligt: ett storslaget partitur till en brusten sång.

Erik Bergqvists ”Inte är vind” har nomineras för att den vrider och vänder på de stora frågorna i en formsäker och variationsrik dikt som försöker nå under verklighetens yta. Med blick för såväl detaljer som övergripande perspektiv och ett klassiskt bildspråk som på samma gång slipas till fulländning och löses upp betraktar poeten allt det förgängliga och undflyende i tillvaron. Det är dikt som blåser genom tid och rum och manar till uppmärksamhet.

Jila Mossaeds ”Jag föder rådjuret” har nomineras för att den i förtätade bilder återger en mörk personlig erfarenhet som också blir en spegel av världens förtvivlade tillstånd. Med skenbar enkelhet och mystisk skönhet formuleras under vånda en berättelse om det som inte låter sig berättas, om flykt, fara och förlust. Från exilens horisont avger poeten ett vittnesmål som brinner av smärta och knappast kunde vara mer angeläget idag.

Jörgen Linds ”Vita kommun” har nomineras för att den fångar världen i ett strömmande flöde som med skärpa och ömhet rör sig mellan det privata och det gemensamma. Det är dikt i ständig rörelse som försöker nagla fast det pågående medan det ännu pågår och sätter fokus på språkets otillräcklighet och nödvändighet. Ett storskaligt och djupt existentiellt projekt som skriver fram jaget och samhället i ett lågmält växelspel mellan poesi och prosa.

Katarina Frostenssons ”Sånger och formler” har nomineras för att den ställer sig i språkets korsdrag, följer tankens vindlande färd och iakttar världens skiftningar med en enastående känsla för ordens valörer och klanger. Med lekfull lätthet och svalkande allvar låter poeten det kända möta det okända i en utforskning av tillvarons dolda hörn. Här ryms eufori och sorg, sopor och skönhet, skratt och sönderfall i en dikt som vidgar sinnena och får bokstäverna att sjunga.

Om Sveriges Radios Lyrikpris
Sveriges Radios Lyrikpris är landets äldsta lyrikpris och ett av de mest välrenommerade. Första pristagaren var Nelly Sachs 1958 för ett författarskap som idag hör till 1900-talets allra främsta. Prissumman är på 30.000 kronor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar