måndag 16 oktober 2017

Gränser och gråsparvar


Freke Räihäs nya diktsamling med den sakliga titeln ”Hem för vård och boende” kan läsas som en rapport från en arbetsplats, men kan också ses som ett dokument över ett samhälle där mänskligheten har begränsats. På baksidan beskrivs boken som ”vittneslitteratur i asylens gränsmarker”. ”Landet sluter sig – jag diktar om gråsparvar”, skriver Räihä och sätter ord på dilemmat att förena politik och poesi.


Här skriver jag om Freke Räihäs diktsamlingar ”Hem för vård och boende” och "Illegalen".

Ann


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar