lördag 10 december 2011

Skall från en herrelös hund


Wang Guangyi: Look for work

Den store kinesiske draken rister sin fjälliga kropp, spänner ut de svavelosande näsborrarna – och tar med kamreraktig min västmakterna i upptuktelse för deras ansvarslösa ekonomiska politik.
Så ligger världen nuförtiden, och vad vi än tycker om det går det inte längre att ignorera den femtedel av klotets invånare som tvingas leva i den kapitalistiska kommunismens absurda folkfängelse.
Vad kan därför vara lämpligare än att lyssna till en av diktaturens tystade röster? I ”Jag har inga fiender, jag hyser inget hat” har texter av människorättskämpen och fredspristagaren Liu Xiaobo samlats. Här finns artiklar, dikter, försvarstal, manifest. För vissa av dem dömdes han 2009 till elva års fängelse för ”anstiftan till omstörtande verksamhet”.
Läs resten av min recension här.

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar