söndag 24 juni 2012

Ellen Key i tidens samtal


Hanna Pauli, Vännerna, 1900-1907

I alla tidens brännande frågor rörde Ellen Key om i glöden. Hon debatterade äktenskapet, ifrågasatte könsrollerna, propagerade för arbetarnas rättigheter, lanserade radikala idéer om barnuppfostran och skolgång, engagerade sig för fred, lobbade för vackrare bruksföremål.
Där det fanns en diskussion fanns Ellen Key. Visserligen var hon på många sätt snarare omtvistad än uppskattad i sitt hemland – ”patentfjolla” var ett av de epitet hon gavs – men man var tvungen att förhålla sig till henne, och utanför Sveriges gränser vann hon mer ogrumlad framgång. Ändå dröjde det inte länge efter att tidningarna med svarta krigsrubriker utbasunerat hennes död förrän hon sjönk ned i historiens glömska. När nu en av dagens främsta svenska folkbildare tagit sig an Keys liv och verk i en sexhundrasidig biografi kanske den menlösa tantauran falnar för gott och hennes ställning i det idésjudande sekelskiftet blir mer självklar.
Här hittar man min recension av Ronny Ambjörnssons bok om Ellen Key.

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar