lördag 4 januari 2014

Blottat kött

Den som trodde att flicksinne var något oskyldigt och ofarligt får tänka om.
Redan titeln på den danska poeten Olga Ravns debutdiktsamling leder tankarna till något groteskt, kannibalistiskt, vansinnigt: Jag äter mig själv som ljung.
Akten att förtära sig själv – i form av en söt, men torr och stickig växt – rymmer på samma gång ett självförälskat och masochistiskt drag, och det som först mest låter märkligt kan ses som en välfunnen metafor för det kvinnliga varat i vår tid.

Här recenserar jag Olga Ravn.

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar