tisdag 3 mars 2015

I diktens slyskog

Och så finns en Fredrik Nybergsk äng. På väg att växa igen och bli snår och kärr och slyskog, ett stycke människoskapad natur som måste hållas efter och som det inte längre tycks finnas plats för i ett tillväxtdogmatiskt samhälle. Ett språkligt fält bevuxet med liknelser, en eroderande minnesmark lika gärna som en massgrav.
”Ängen e 1 Tkn-äng” slår han fast i nya diktsamlingen Slingorna & undergången som har undertiteln Att bli ved III. Och det är inte bara 1 tecken, utan lager på lager av tecken, precis som jordens många skikt av humifierade löv.

En recension av Fredrik Nybergs diktsamling hittar man här.

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar