torsdag 24 november 2016

Det tunga arvet

En svart tråd av nazism och fascism nystas upp när Caterina Pascual Söderbaum i romanen ”Den skeva platsen” tar sig an den egna familjehistorien. I hur hög grad är vi ansvariga för vårt arv och vad gör vi med detta ansvar? Hur ska vi handskas med skuldbördan? Sådana frågor pulserar genom romanen, som tar den personliga smärtpunkten som avstamp för en färd genom Europas mörka nittonhundratal. Det är ett försök att förstå hur all ondska gjordes möjlig, hur människor kunde leva med vad som skedde omkring dem, ja, hur de själva kunde vara delaktiga i det mordiska maskineriet.
Här skriver jag om "Den skeva platsen".

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar