söndag 19 augusti 2018

Såriga själar emellan”Kan uppkomsten av en så säregen personlighet som August Strindbergs förklaras?” Det undrar Martin Lamm inledningsvis i sin stora Strindbergbiografi från 1940-42, och egentligen är det väl en fråga som varje levnadstecknare måste ställa sig. Hur förklarar man ett liv? Martin Lamm tog sig an sin stora uppgift genom att låta dikt och privatliv spegla varandra på ett sätt som knappast skulle få godkänt idag, när förmågan att skilja på person och verk tillhör den litteraturvetenskapliga grundkursen. Inte desto mindre lade han med sina biografiskt inkännande läsningar grunden för all vidare Strindbergforskning och inspirerade även uppsättningar av pjäserna.

Här hittar man min recension av Kjell Espmarks bok "Martin Lamms ögonblick".

Ann


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar