måndag 28 juli 2014

Från konstnärer till direktörer

Torekov var nu inte bara idyll – även om det är ett av de flitigast använda orden om platsen, som snart började locka till sig en bredare borgerlig publik. Att beskåda skeppsvrak var ett av turistnöjena, det gjorde till exempel Vilhelm Ekelund.
En kulmen på badlivet nåddes den heta och soliga sommaren 1914, då tidningarna rapporterade om rekordartade besökssiffror: "Den starka värmen har jagat hela karavaner af åkande, cyklande och gående milsvidt in från landet ner mot hafsstranden", skrev Båstads Tidning den 24 juli. Säsongen fick ett abrupt slut när kriget bröt ut fyra dagar senare och badstranden tömdes på folk.

Här skriver jag om boken "Här trifvas vi förträffligt!", om turismen i Torekov.


Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar