söndag 31 juli 2016

Smyga fram längs med stavelserna

”Man kan ta med allt. Men det måste finnas ett skäl”, heter det i Helle Helles roman ”Detta borde skrivas i presens”. Och följdriktigt kan minsta preposition eller val av tempusform ha betydelse.Hur är det att översätta en text som är så uppmärksam på vartenda småord?– Det är där man måste vara väldigt noga. Man måste liksom smyga fram längs med stavelserna för att verkligen få fokus på samma saker och samma ton. Ofta skildrar hon väldigt osäkra människor, och på samma sätt som när man har med sådana att göra i verkligheten måste man vara sensibel för de signaler de sänder ut.

Jag möter Ninni Holmqvist för ett samtal om översättning och den danska författaren Helle Helle, här.

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar