lördag 30 juli 2016

"Varför ska vi inte få leva som vi vill?”

Lika länge som Sverige varit kristet har det gjorts försök att omvända samerna – de första missionärerna verkade redan i mitten på 1000-talet. Men det var först på 1600-talet, då den mer hårdföra kolonisationen av norra Sverige rullade igång, som en organiserad förgörelse av de traditionella sedvänjorna sattes i verket. När kronan ryckte fram för att lägga vantarna på mark, skatter och naturresurser blev det kyrkans uppgift att kuva den samiska befolkningen till lydiga kristna undersåtar. Enskilda präster gjorde det till sitt livskall att utrota all slags ”grufwelig weetskiepelse och afgudadyrckan”. 

Här skriver jag om Svenska kyrkans vitbok: "De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna". 

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar