Upp flyga orden, tanken stilla står, heter det i ”Hamlet”. Detta Shakespeare-år, när vi firat att författaren varit död i fyra sekel samtidigt som hans pjäser tycks bli alltmer samtida, har det funnits anledning att fundera över vad våra ord egentligen betyder. Det är till stor del om språket kampen står när samhället ändrar riktning, och plötsligt har gamla välbekanta ord börjat flaxa hit och dit. Vad menar vi till exempel numera när vi pratar om godhet? Eller oro?