torsdag 1 oktober 2009

Kött och klimat


Klimatförändringarnas inverkan på djuren är allmänt känd, och isbjörnarnas dystra framtidsutsikter är bara toppen på det smältande isberget. Desto mindre känd är djurhållningens inverkan på klimatförändringarna. Ändå står djurindustrin för en större del av utsläppen av växthusgaser än vad transportsektorn gör (18 respektive 16 procent, enligt FAO). Idisslande kor släpper ut metan och kväve. Skog avverkas för att ge plats åt betesmark. (Läs mer i senaste numret av Djurens rätt.)
Kulturreservatets uppmaning på Internationella vegetariska dagen blir därför: slopa hamburgaren och rädda en isbjörn!

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar