fredag 21 september 2012

Valmassaker och andra slakter

Kaptenen som blev valarnas värsta fiende var samtidigt en av deras ivrigaste beundrare och främsta iakttagare, en tragisk dubbelhet som J.M.G. Le Clézio fångar upp i sin lilla berättelse Pawana (titeln är ett indianskt ord för valfisk). Egentligen är den väl närmast en novell men ges nu ut som en vacker liten bok på blott 50 sidor.

Här recenserar jag Pawana.

Här slaktar jag det nystartade magasinet Books & Dreams (alltså bara namnet!)

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar