lördag 28 december 2013

Naket liv i panoptisk tid

2013 var året när Jeremy Benthams övervakningsmanual Panoptikon förvandlades från idéhistorisk kuriositet till en rätt så rimlig beskrivning av den värld vi lever i.
I modellen är allt utom det allseende ögat öppet för insyn, och kanske kan man se en anpassning till tidsandan i litteraturens tendens att släppa fiktionens fikonlöv för subjektiva skildringar av naket liv.
Här finns min korttext om bokåret 2013.

Johan
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar