torsdag 26 maj 2016

Ett yrväder i poesin

De samlade dikterna – åtta diktsamlingar samt fyra fristående dikter – är ett strålande tillfälle att återknyta och fördjupa bekantskapen med Bodil Malmstens poetiska känsla för tillvaron och osvikliga blick för de små detaljerna som fångar de stora sammanhangen. Hon medverkade själv i arbetet med att sammanställa volymen, men hann aldrig se den i färdigt skick. I februari var det Bodil Malmsten vi skrev In memoriam till, i mer respektfulla ordalag än vad hon antagligen själv skulle ha valt.

Här skriver jag om Bodil Malmstens samlade dikter.

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar