torsdag 13 augusti 2009

Vem är rädd för Ellen Key?

Ellen Key porträtterad av Hanna Pauli 1902


Denna råa och dumma Hanna Paj uppträdde som kopplerska åt fruarne. Ibland rådde hon dem att skiljas, där ett bättre parti erbjöd sig, men oftast gav hon dem vinkar om en liäson, den hon beskyddade. Hela hennes moral - för kvinnan nämligen, var denna: gör vad dig lyster, så handlar du rätt! Känner du begär, så tillfredsställ dem, och du blir en hel och sann människa.

Ur August Strindbergs "Svarta fanor".

Den som vill skaka av sig Strindbergs nidbild av Ellen Key - Hanna Paj - eller för den del dagens syn på den tantpräktiga särartsfeministen, bör läsa Anneli Jordahls roman "Jag skulle vara din hund (om jag bara finge vara i din närhet)", som jag recenserar här.
Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar