söndag 12 juni 2011

Viskningar och mord

När Jan Arnald krängde av sig den finkulturella kostymen och iklädde sig pseudonymen Arne Dahl kändes den svenska deckaren plötsligt oändligt mycket mer välskräddad. Med sina tio böcker om A-gruppen, plus avknoppningen ”Elva”, höjde Dahl kriminalromanens litterära standard, töjde på genregränserna och pumpade in ny stilistisk energi i ett sönderexploaterat fält.
Nu är A-gruppen, Rikskrims specialenhet för våldsbrott av internationell art, definitivt nedlagd. Men dess medlemmar låter sig villigt rekryteras till en ny kvartett böcker, när några av dem återigen blir kollegor i en alldeles färsk polisiär enhet inom EU:s Europol, Opcop. Att polisstyrkan är operativ och på försök tar de första stegen mot ett europeiskt FBI är än så länge topphemligt.
Arne Dahls nya kriminalroman Viskleken kan man läsa om här.

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar