onsdag 5 december 2012

"Jag är en rebell emot mitt kön"

Dramerna är flammande feministiska appeller, men samtidigt skarpa psykologiska gestaltningar av hur både män och kvinnor påverkas av patriarkalt förtryck, dubbelmoral och förvridande normer.
Liksom Leffler skådar Agrell in i "den menskliga naturen", en natur som både präglas av sin tid och är sig lik genom seklen.
Här skriver jag om Anne Charlotte Leffler och Alfhild Agrell.

Ann


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar