söndag 27 oktober 2013

Avantgardets kuber och kvadrater


Tatlins torn skruvar sig mot himlen som en kommunistisk Turning torso. Den Tredje internationalens Babelstorn. En konstruktivistisk monumentalbyggnad av järn, glas och stål som 1920 skulle bli världens högsta, men som aldrig kom längre än till planeringsstadiet. Rekonstruerad av Ulf Linde i skala 1:50 utgör den främsta blickpunkten i Moderna Malmös utställning Ryskt avantgarde.


I början av förra seklet lockades såväl spiritister som materialister av de geometriska figurernas abstraktion, och några år uppmuntrades de konstnärliga experimenten av det kommunistiska samhällsexperimentet. Malevitjs strama kvadrater och Kandinskys lekfulla figurer, men också en sovjetkonstnär som Alexander Rodtjenko, vars eleganta Rumslig konstruktion nr 9, Cirkel i en cirkel, utgör en av utställningens höjdpunkter.


Intresset för rena former togs vidare i dokumentärfotografier och propagandaaffischer. Samma traktorförerskor och proletära atleter som i den efterföljande socialrealismen, men med ett så mycket starkare konstnärligt uttryck. En grafisk modernism som gav upphov till hammarens och skärans suggestiva logotyp. I en av de mest anslående affischerna slår röda arbetare med höjda släggor ner mot rumlare och sjusovare. Så kunde arbetslinjen se ut i kommunistisk tappning.  
Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar