lördag 12 oktober 2013

Sjung, o gudinna, om vreden som brann...

Krigets förmåga att ställa människan inför livets – och dödens – grundläggande villkor har ända sedan Troja lades i ruiner varit ett tacksamt ämne för litterär gestaltning. Ansikte mot ansikte med tillvarons realiteter har individen kunnat få syn på sig själv, och anblicken har inte alltid varit smickrande.
I den italienske författaren Paolo Giordanos roman Den mänskliga kroppen är soldaterna formellt sett på fredsuppdrag, men berättelsen tar utan vidare plats i raden av kärva krigsskildringar. En sergeant som på ryggen har tatuerat in Illiadens inledningsvers – bara en aning felstavad – kommer innan missionen är avslutad att själv likt Akilles tvingas bärga liket av sin Patroklos. När han leder mobbningen av plutonens hackkyckling lånar han replikerna från Stanley Kubricks Vietnamdrama Full Metal Jacket. 


Läs resten av min recension av Paolo Giordanos roman Den mänskliga kroppen här.

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar