söndag 25 mars 2018

När Nobelpristagare underpresterar

I Sverige har omvandlingen av förlagsbranschen varit igång ett tag. Många av de aktörer vi fortfarande tänker på som småförlag har idag faktiskt större skönlitterär utgivning än flera av de traditionella större förlagen. Det finns flera exempel på ”smala” titlar som sålt överraskande bra på mindre förlag, kanske för att det är där engagemanget finns och möjligheten att nå just de rätta läsarna.
Om en syn där Nobelpristagare inte anses tillräckligt vinstbringande får lov att bestämma vad som publiceras tror jag att förlagen sågar av den gren de sitter på.

Lite om ljudböcker och konflikten på Bonniers, här.

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar