lördag 5 juni 2010

Poesi med adress?

Har en dikt någon likhet med ett brev? Enligt Peter Mickwitz lyder ett vanligt talesätt: “En bra dikt är som ett personligt brev från författaren till läsaren”. Och vem har inte någon gång drabbats av att poetiska rader tränger in i hjärtat och berör så starkt att det känns som om orden riktar sig till just mig? Men när Mickwitz väl är färdig med sin analys av formuleringen återstår inte annat än befängda smulor.

Om Peter Mickwitz essäsamling Förlorat kan man läsa här.

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar