onsdag 22 december 2010

Klagans vidsträckta landskap

Men vidare måste den döde, och den äldre Klagan
för honom under tystnad ner i dalens klyfta,
där den skimrar i månskenet:
glädjens källa. I vördnad
benämner hon den, säger: - Hos mänskorna 
är den en bärande ström. - 

Stående vid bergets fot.
Och där omfamnar hon honom, gråtande. 

Ensam går han dit bort, in bland ursorgens berg.
Och inte ens hans steg ekar ur det klanglösa ödet.  

Här skriver jag om Camilla Hammarströms nyöversättning av Rainer Maria Rilkes Duinoelegier.

Ann


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar