tisdag 10 maj 2011

I tyranniets grepp

Skulle det finnas ett argument mot att förändra världen till det bättre vore det ett estetiskt sådant: god konst uppstår ofta i kampen mot det onda och förtryck skapar stark litteratur. Se bara vart nobelprisen gått de senaste åren. Samtidigt kan det förstås vara just skönlitteraturen som ger gnistan till att göra uppror, störta regimer och genomdriva förändringar. Ingenting ger som en roman inlevelse, förståelse och känslan av att själv ha befunnit sig i tyranniets grepp.
Det tänker jag efter att Yiyun L i tagit mig med till det kommunistiska Kinas absurda värld, där överlevnaden inte tillåter moraliska skrupler och mänsklighet hotas med dödsstraff. De hemlösa är just en sådan roman som plågsamt konturskarpt levandegör hur ett korrumperat samhälle deformerar invånarna till kropp och själ.
Här finns min recension av De hemlösa.
Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar