torsdag 4 augusti 2011

Empatins evolutionshistoria


Solidariska tillitsbyggare eller solitära kombattanter i allas krig mot alla. Synen på naturmänniskan och den mänskliga naturen har aldrig varit politiskt neutral. Från Hobbes ensamma best utgår en tankelinje. En annan från Rousseaus ädla vilde. Hur samhället kan och bör organiseras ger de helt olika svar på.  
Läs resten av min recension av Frans de Waals bok "Empatins tidsålder" här

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar