måndag 1 augusti 2011

Frihetens vackraste fågel

Kom till mig
ur förblödningen och flöjten
Kom till mig
ur floden och vindarna
ur vingarna
ur leran och blixten
ur mödrarna
ur tystnaden
ur de profetiska hallucinationerna
ur klagan vars glöd
väcker gud
    och natten
         och gravarna
Kom till mig med mig själv
med mitt svärd och min lans
kom till mig med min förtvivlan
för att du inte ska bli
en annan än jag.

Faraj Bayrakdar, översatt av Jasim Mohamed
Medan rapporterna från Syrien blir allt otäckare att ta del av rekommenderar jag att man läser Fayr Bayrakdars skakande självbiografiska berättelse ”Språkets och tystnadens otaliga svek", skriven på utsmugglade cigarettpapper, om de fjorton år poeten satt i den syriska säkerhetstjänstens fängelse. Om det urval av hans dikter som nyligen kommit på svenska, "Brev från isoleringscell 13" skriver jag i senaste numret av Lyrikvännen: "Faraj Bayrakdars poesi känns på huden, svider i ögonen, får magen att dra ihop sig. Det är poesi man önskar inte skulle behöva finnas."
Här kan man läsa om och beställa numret.
Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar