tisdag 30 augusti 2011

Krigets förödande maskineri

Krachts levande, stilsäkra prosa målar upp en suggestiv värld av stål och armerad betong, hydrogenluftskepp och frusna vattenfall. Man kan läsa hans roman som en postmodern saga, en allegori vars allegoriska betydelse är svävande, undflyende, rentav punkterad. Men också som en berättelse om krigets förödande maskineri, en mardrömsskildring som inbjuder till reflexion över historiens nyckfullhet och hur vi formas av de myter vi gör oss av det förflutna.
Här kan man läsa min recension av Christian Krachts roman "Jag kommer vara här i solsken och i skugga".

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar